Obec

Výstavba multifunkčného ihriska

  

Príprava plochy pre ihrisko 40x20m
Príprava plochy pre ihrisko 40x20m
Výkop drenáže a základov
Výkop drenáže a základov
Betónovanie základov
Betónovanie základov
Jednotlivé vrstvy kameniva podľa projektu
Jednotlivé vrstvy kameniva podľa projektu
Šalovanie a armovanie základov
Šalovanie a armovanie základov
Jednotlivé vrstvy kameniva podľa projektu
Jednotlivé vrstvy kameniva podľa projektu
Zhutnenie po vrstvách
Zhutnenie po vrstvách
Kontrola výšok podľa vrstiev
Kontrola výšok podľa vrstiev
Finálna úprava spodnej stavby
Finálna úprava spodnej stavby
Vystieranie umelého trávnika
Vystieranie umelého trávnika
Prísne oko starostu obce :)
Prísne oko starostu obce :)
Vymeriavanie ihrísk
Vymeriavanie ihrísk
Upevňovanie čiar
Upevňovanie čiar
Ihrisko zapieskované, inštalácia mantinelov
Ihrisko zapieskované, inštalácia mantinelov
Inštalácia mantinelov a ochranných sietí
Inštalácia mantinelov a ochranných sietí
Montáž mantinelov
Montáž mantinelov
Skoro finálny pohľad
Skoro finálny pohľad
Prvé testovania povrchu
Prvé testovania povrchu


Počasie:

Kurzový lístok