Obec

Letecké pohľady v Kalinove

  

Pohľad na celú obec
Pohľad na celú obec
Futbalový štadión, Gejzov park
Futbalový štadión, Gejzov park
Bystrinská ulica a v pozadí miestna časť Hrabovo
Bystrinská ulica a v pozadí miestna časť Hrabovo
Závod Žiaromat a.s.
Závod Žiaromat a.s.
Pohľad na časť obce
Pohľad na časť obce
Poľnohospodárske družstvo
Poľnohospodárske družstvo
Kalinovo - Močiar, v pozadí Briežky
Kalinovo - Močiar, v pozadí Briežky
Miestna časť Hrabovo
Miestna časť Hrabovo
Pohľad na stred obce pred výstavbou
Pohľad na stred obce pred výstavbou
Dom smútku a katolícky kostol
Dom smútku a katolícky kostol

Počasie:

Kurzový lístok