Akcie

V Kalinove prevládala krása
Pri príležitosti významného životného jubilea bola v Kalinove dňa 27. apríla 2007, otvorená výstava paličkovanej čipky rodáčky pani Edity Malachovskej, rodenej Honecovej.

OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
To tu, v Kalinove, ešte nebolo!
Áno, prvýkrát navštívil našu obec predseda vlády Robert Fico. Hlavným cieľom jeho návštevy bolo otvorenie multifunkčného ihriska v športovom areáli, ktoré sa vybudovalo z poskytnutých finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády a Nadácie SPP.

MARTIN RÁZUS V KALINOVE
Aj my v Kalinove sme si pripomenuli 120. výročie narodenia evanjelického farára, spisovateľa, politika a národného buditeľa Martin Rázusa.

XX. MEDZINÁRODNÉ KERAMICKÉ SYMPÓZIUM LUČENEC - KALINOVO 2008
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec a závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo pripravilo
jubilejný XX. ročník Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo 2008.

NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2008
ZPOJTE SA DO BOJA PROTI RAKOVINE AJ VY!
S takouto výzvou sa mohli stretnúť občania Kalinova na plagátoch, ktoré propagovali humanitnú akciu NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE...

[1]      «      15   |   16   |   17   |   18   |   19   

Počasie:

Kurzový lístok