Akcie

Vianočná besiedka

Posledný školský deň v tomto roku si žiaci a pracovníci našej školy spríjemnili vianočnou besiedkou. Každá trieda si pripravila program, ktorý sa niesol v duchu vianočnej atmosféry a v závere všetkým pán riaditeľ zaprial šťastné a veselé Vianoce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počasie:

Kurzový lístok