Akcie

Karneval 2013

Karneval 2013

Po polročnej práci, pred zaslúženým oddychom formou prázdnin, sa uskutočnil v našej škole karneval . Prekrásne masky, súťaživosť, pohyb a tanec sprevádzala radostná nálada. Karneval otvoril p. riaditeľ Mgr. Vladimír Melo a začal tančekom dievčat z 3.A triedy, ktorý nacvičili s pomocou staršej žiačky S. Fafuliakovej. Potom nasledovala promenáda masiek, kde sa masky postupne aj predstavovali . Masky vyhodnotila predsedkyňa Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Kalinovo p.Janka Filipiaková spolu s p. J. Hazuchom, ktorý nám počas celého karnevalu zabezpečoval hudbu a sprievodné slovo. Bola udelená 1. – 4. cena, ale ohodnotené boli všetky masky malým darčekom. V druhej časti karnevalu bola hudba a tanec popretkávaná rôznymi súťažami.
Veľká vďaka patrí okrem riaditeľstva školy aj rodičom detí, ktorí financovali toto radostné podujatie a zároveň sa zapájali do jeho celej realizácie.

fotogaléria
  J. Fáberová

Počasie:

Kurzový lístok