Akcie

MDŽ 2013

Obecná oslava tohtoročného MDŽ sa konala v školskej jedálni 8.marca 2013.
Všetky prítomné ženy si uctili aj žiaci našej školy. Po úvodných slovách p. Evky Rakytkovej , poslankyne a vedúcej kultúrnej komisie, sa slávnostne k ženám prihovorili žiaci:
Patrik Repka a Janka Havranová.
Kytičku zo svojich skladbičiek uvili naši žiaci, ktorí navštevujú ĽŠU v Poltári a aj za pomoci pani učiteľky zahrali na rôznych hudobných nástrojoch a potešili všetkých prítomných lahodnými tónmi.
Samko Oravec a Stelka Paučová prispeli poéziou, a dievčatá M. Kminiaková, S. Oravcová, S. Paučová, S. Slováková a V. Šufliarska tančekom k nášmu kultúrnemu darčeku, ktorý sme spolu s deťmi z materskej školy venovali ženám v našej obci.
Všetkým ženám želáme pevné zdravie a tiež to, aby ich nielen v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch ich života sprevádzala pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená úcta.

fotogaléria

J. Fáberová

Počasie:

Kurzový lístok