Akcie

DEŇ UČITEĽOV 2013


Deň učiteľov.


27.marca 2013 sa stretli pedagógovia našej školy a hostia v školskej jedálni, aby oslávili Deň učiteľov.
K učiteľom sa prihovorili Evka Rakytková za obecný úrad a za žiakov Patrik Repka a Janka Havranová. Žiaci vyzdvihli prácu učiteľov a nazvali ich svojimi druhými rodičmi, ktorí sa snažia skrotiť ich búrlivé hlavy nielen počas doobedia. Ocenili ich zhovievavosť a tolerantnosť a zamysleli sa aj nad tým, aký učiteľ je najlepší? Priemerný podľa nich je ten, ktorý rozpráva, dobrý ten, ktorý vysvetľuje, výborný ukazuje a najlepší inšpiruje. Inšpirujúcich učiteľov si vážia a tiež tých, ktorí s nimi občas zavtipkujú  . Uznali, že učiteľ toho musí veľa zvládnuť, má kopu starostí, práce a zároveň musí byť trpezlivý a tolerantný. Poďakovali učiteľom za ich prácu a darovali kytičku skladbičiek, ktoré zahrali naši žiaci z ĽŠU v Poltári a recitácie, ktorými dievčatá reprezentovali našu školu v recitačných súťažiach. Deti z materskej školy pridali do kytičky pásmo básničiek, pesničiek a tanček.
Spomedzi učiteľov získali ocenenie za svoju dlhoročnú a obetavú prácu v ZŠ a MŠ, za výsledky dosiahnuté so žiakmi v rôznych súťažiach a reprezentácii školy a obce p.u. Mgr. Alena Havranová, Mgr. Judita Karáseková a Darina Kapcová.
Veľké poďakovanie za pedagogickú, riadiacu a reprezentatívnu činnosť patrilo pánovi riaditeľovi Mgr. Vladimírovi Melovi . Pani zástupkyňa mu poďakovala za všetko, čo pre školu robí a vyzdvihla, že práve pred dvomi dňami si prevzal pán riaditeľ z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča spolu s 80-imi pedagógmi z celého Slovenska pri príležitosti Dňa učiteľov medailu a ďakovný list sv. Gorazda. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave.
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda - veľká medaila, malá medaila a ďakovný list - sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.
Byť učiteľom je náročné. Ale aj toto povolanie má svoje príjemné stránky. Keď žiak po deviatich rokoch odchádza zo školy a učiteľ sa s ním lúči, zistí, že je v ňom niečo z neho, čo ho naučil a dúfa, že to využije v živote. Možno aj toto je pekné na našom povolaní, ako aj mnoho iných vecí.
Vďaka a uznanie patrí všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na chode našej školy za veľmi náročnú prácu a zároveň im želáme veľa veľa síl do ďalších rokov ich učiteľskej praxe.

fotogaléria
J. Fáberová


Počasie:

Kurzový lístok