Akcie

TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ 2013

Tekvicová slávnosť v Kalinove 2013

Tesne pred 1. novembrom sa symbolicky lúčime s letom a myslíme na zimu a uvítame ju. Kedysi sa ľudia viac venovali tomuto staroslovanskému zvyku, podľa ktorého deti navštevovali domy, spievali rôzne pesničky a v rukách mali výtvory z tekvíc. S vyrezávanými tekvicami a žartmi sa zabávalo aj na tzv. „lúštiarkach“, keď sa lúskala kukurica.
Dnes, ako to robíme my, v Kalinove, na námestí „Pri zvonici“, je tekvicová slávnosť prehliadkou výtvorov z tekvíc, ktoré možno nazvať umeleckými dielami, kde sa ľudská fantázia, zručnosť a vkus spája s neprekonateľnou umelkyňou – PRÍRODOU.
Aj tohto roku 2013 boli na námestí vystavené nádherne spracované exponáty z tekvíc, čo dokumentujú fotografie z tohto podujatia.
Ako bolo spomenuté na začiatku tohto článku, že sa deti v minulosti zabávali pri tekviciach, tak dnes naše deti pomáhali pani učiteľkám MŠ pri tvorbe exponátov na výstavu.
Vyslovujeme vďaku a pochvalu celému kolektívu MŠ v Kalinove za úžasnú prácu i za to, že pripravujú a učia deti do budúcnosti. Vyrastú z nich raz ľudia, ktorí tento staroslovanský zvyk budú pestovať a rozvíjať.
Vďaka patrí aj klientom BETÁNIE, ktorí sa zúčastnili na výstave a prispeli exponátom.
Osobitná pochvala patrí aj členkám Združenia dôchodcov obce, ktorých exponáty boli tiež pozoruhodné a veľká vďaka za spoluorganizáciu tejto výstavy a prípravu občerstvenia pre zúčastnených.

Fotogaléria TU!

Eva Rakytková

Počasie:

Kurzový lístok