Akcie

DEŇ UČITEĽOV 2014

„Učiteľmi sú tí, čo používajú samých seba ako mosty,
po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov.
Potom, ako im umožnia prechod, radostne sa uvoľnia
a povzbudzujú ich, aby stavali svoje vlastné mosty." Nikos Kazantzakis

Deň učiteľov – je významným dňom v našej spoločnosti, lebo si pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí každým dňom odovzdávajú žiakom nové informácie a rôzne múdrosti... Týmito slovami začali svoj príhovor žiaci 9. ročníka na obecnej oslave Dňa učiteľov konanej 27. marca 2014 v školskej jedálni. Žiaci vyzdvihli prácu učiteľa a v mene všetkých žiakov školy sa poďakovali za každú chvíľku strávenú s nimi počnúc materskou školou a končiac deviatou triedou. Slová vďaky patrili za všetko, čo ich naučili, za každú známku, za každé vysvetlené učivo. Zaželali všetkým, aby ich ďalšie pedagogické roky boli naplnené tvorivosťou, inšpiráciou, energiou, optimizmom a úspechmi v ich povolaní. Slávnostnú atmosféru spríjemnili žiačky našej školy pesničkou, hrou na husliach a recitáciou.
Každoročne nezabudneme pozvať na oslavu Dňa učiteľov i učiteľov – dôchodcov. Sme radi, že neodmietnu pozvanie, lebo aj im patrí veľká vďaka za náročnú zodpovedne odvedenú prácu a dobre im padne porozprávať sa a pospomínať na školské časy, keď oni sedeli za katedrami, stretnúť svojich bývalých kolegov a spríjemniť rozhovory svojimi skúsenosťami a zážitkami.
Spomedzi učiteľov získali ocenenie:
Mgr. Kamila Šuľajová za tvorivú a zodpovednú pedagogickú prácu pri vyučovaní anglického jazyka a za prácu s talentovanými žiakmi.
Mgr. Anna Pivková za starostlivú, tvorivú a zodpovednú pedagogickú prácu pri vyučovaní žiakov ročníkov 1. – 4. a vedenie metodického združenia.
Srdečne blahoželáme!

J.Fáberová
Fotogalériu nájdete TU!

Počasie:

Kurzový lístok