Akcie

MOZAIKA UMENIA

Taká malá mozaika umenia v Kalinove
(hudba, poézia, výtvarné umenie, dramatika, folklór)

27. marec 2014, to sa už končí „Marec – mesiac knihy“ a preto sme v tento deň zorganizovali podujatie s vyhodnotením najlepších čitateľov v obecnej knižnici v Kalinove. Knižnica v Kalinove bola nedávno v rámci nášho regiónu veľmi kladne vyhodnotená. Pani knihovníčka Mgr. Judita Karáseková pravidelne dopĺňa inventár knižnice. Svedomite vedie evidenciu čitateľov a tak mohla vybrať tých najlepších.
Z dospelých vybrala A. Maďarovú, E. Urbančokovú a Daniela Máteja.
Z radov žiakov boli najlepší: Samuel Gucký, Pavel Trnavský, Simona Popová.
Vyhodnotení boli obdarovaní vhodnými knihami od Obecného úradu. Ceny a diplomy odovzdali riaditeľ ZŠ s MŠ pán Mgr. Vladimír Melo, Mgr. J. Karáseková, vedúca knižnice a E. Rakytková, predsedníčka kult. komisie pri OZ.
Celé podujatie bolo lemované umením. Súčasťou bola výstavka výtvarných prác: maľovanie na sklo od Ivetky Kuricovej, umelecké opletenia fliaš jemným drôtikom a nádherné vyšívané prestieranie od Janky Gasperovej, výborne zapadol aj ručne vymodelovaný šach z hliny s ručne vyrobenou šachovnicou z dreva od rodáka Janka Rakytku.
Podujatie sa začalo hrou na husle. Žiačka ZŠ Martinka Marcineková zahrala inštrumentálnu skladbu a potom sprevádzala pri speve ľudovej pesničky dve dievčatá: Alžbeta Popová a Diana Štefančíková oblečené v krojoch.
Paľko Trnavský získal za prednes od D. Heviera veľký obdiv nielen za podanie, ale aj vynikajúcu pamäť.
Počas programu sa listovalo a čítalo zo starej školskej kroniky, ktorá bola dlhé roky postrádaná a šťastnou náhodou ju objavili manželia Mátejovci a vrátili do inventára ZŠ. Slávnostný akt vrátenia bol tiež na tomto podujatí.
V starej kronike sa nachádza aj záznam o vzniku a ceremoniáli odovzdania knižnice od Matice Slovenskej pre ev. a.v. ľudovú školu v Kalinove.
Ďalšie záznamy sú v kronike vedené veľmi poctivo a podrobne, mnohé podložené fotografiami, a tak sa zachoval zápis o nácviku a realizácii divadelnej hry F. Urbánka „Strídža spod Hája“. Hru hrali občania Kalinova, režíroval vtedajší učiteľ J. Honec, ktorý aj kroniku písal.
Tento zápis podnietil Janka Rakytku, rodáka z Kalinova a napísal krátku humornú scénku zo skúšky na toto divadlo. Na stretnutí účinkujúce ženy, ako to obvykle býva, ohovárajú chlapcov, či neprítomnú ženu.
Scénku realizovali členky Združenia dôchodcov obce Kalinovo: E. Urbančoková, J. Gasperová, E. Malčeková, E. Gašparovičová, M. Fiľová, M. Bračoková, J. Ďurišková, Ľ. Turoňová. Úvod do hry čítala J. Belková. Postavu učiteľa Honca stvárnil J. Imre.
Do tej našej mozaiky zapadla aj táto dramatika.
Na záver sa prítomní pozhovárali, zaspomínali pri prezeraní kroniky a malom občerstvení. Bolo to príjemné odpoludnie!

Eva Rakytková

Fotogalériu nájdete TU!

Počasie:

Kurzový lístok