Akcie

V Kalinove tiež dominovala 70- tka SNP

                       V celej našej vlasti sa venovala veľká pozornosť 70-temu výročiu Slovenského národného povstania. Aj z tlače a iných médií sa dozvedáme, že čo aká malá deninka aj tam si pripomenuli túto udalosť a vzdali česť padlým hrdinom.
                       Aj v našej obci sme si toto výročie pripomenuli pietnym aktom kladania kvetov pri pamätníku paslým v II. svetovej vojne a SNP.
                       Akt sa začal sprievodom od OcÚ s kyticami kvetov za zvuku pochodu " Padlým revolucionárom. Po odznení štátnej hymny odznela báseň od Ľubici Turoňovej, ktorú sama predniesla. Odzneli aj slová: .... " kde našli ľudia vtedy silu do boja o život a na smrť! Bola to láska k domovine a túžba po slobode! Preto po odznení básne zaspievali členky Združenia dôchodcov J. Belková a E. Rakytková, pieseň Domovina moja: ... A keď príde chvíľa rozhodného boja ubránim ťa krásna, domovina moja.
                      Slávnostný príhovor predniesol poslanec OZ Mgr. Július Karásek, ktorý o.i. hovoril konkrétne o udalostiach v našej obci počas SNP. Bojov sa zúčastnilo 187 Kalinovčanov a 25 ich padlo v boji.
                      Dnes už žije len zopár priamych účastníkov, ale dvaja z nich  pani Barančoková a Laco vzdali česť a položili kvety k pamätníku svojich spolubojovníkov.
                      Odznela aj báseň od Maárii Rázusovej Martákovej " Spýtaj sa..." ktorú predniesla J. Belková. Báseň je výzva, memento proti ďalšej vojne!
                      Na záver slávnostného aktu zaznela ruská ľudová pieseň Rjabinuška, ktorá sa tiež spievala počas SNP v horách, v zemľjankach v podaní Ľubici Turoňovej a Evy Rakytkovej.
                       Po skončení oficiálnej časti bolo posedenie na nádvorí ZŠ.
Prítomní sa navzájom porozprávali, zaspomínali a občerstvili pohárom vína chutnými pagáčikmi, ktoré zabezpečil OcÚ Kalinovo.

                                                                                                                                          Eva RakytkováPočasie:

Kurzový lístok