Akcie

„Nech mu je zem slovenská ľahká, za ktorú život dal.“


STRZM. Michal Bidelnica
nar. 29. 09. 1906 - † 22. 10. 1944

           70. výročie Slovenského národného povstania sme si v Kalinove pripomenuli v auguste 2014. Odzneli slová, piesne, ktoré vyjadrovali vďaku za životy tých, ktorí umreli za našu slobodu a položili sme kvety ku pamätníku padlým v II. svetovej vojne a SNP.

           21. októbra 2014 sme sa opäť vrátili spomienkou k udalostiam spred 70. rokov a to pri hrobe STRZM. Michala Bidelnicu, ktorý je pochovaný v Kalinove. Bol pripravený dôstojný pietny akt v spolupráci OcÚ Kalinovo a členov Klubu policajnej histórie Lučenec, ktorí dali jeho hrob zrenovovať. Znovu odzneli slová, prejavy, ktoré zhodnotili prínos p. Bidelnicu pri oslobodzovaní našej obce. Znovu odzneli slávnostné salvy pri znení našej štátnej hymny. Bolo to dojímavé až k slzám.

          Salvy zneli aj v osudný októbrový deň v roku 1944, ale to boli smrtonosné salvy. Zabíjali našich občanov a zabili aj pána Bidelnicu. Ustupujúce nemecké vojská dokonca využili aj vysunutú lanovku ktorou sa dovážala z bane surovina do kalinovskej šamotovej továrne a zabíjali. Toto sa dozvedáme od žijúcich svedkov /p. Kolka, p. Janečková/, ktorí aj po toľkých rokoch nemôžu zabudnúť na tú príšernú paľbu.

          Slávnostný akt sa začal sprievodom s kvetmi príslušníkov policajného klubu a predstaviteľov obce za účasti veľkého počtu občanov. Naši občania si uvedomujú, že tieto historické udalosti si musíme pripomínať a nech sú mementom – už nikdy viac vojna !

         Ešte raz vďaka, hrdinovia, za Vaše obete pre náš terajší život !


                                                                                                            Vďační občania obce Kalinovo

Počasie:

Kurzový lístok