Akcie

VIANOČNÁ AKADÉMIA - 19.12. 2014

     Neúprosne no spravodlivo plynúci čas nás znova posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Áno, opäť sa blížia VIANOCE – čas radosti, veselosti, vzájomného porozumenia.
Malé Vianoce sme už spoločne oslávili v škole. V posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konala na chodbe našej školy VIANOČNÁ AKADÉMIA.
     Tradičný vianočný program našich žiakov nás prinútil zastaviť sa aspoň na chvíľu a spojiť naše srdcia tak, aby sme precítili našu blízkosť. Každá trieda, ktorá si pripravila program a tiež žiaci, ktorí navštevujú ľudovú školu umenia, naladili struny tak, že sa rozozvučali tóny zjemňujúce naše vzájomné vzťahy. Naša škola dýchala vianočnou atmosférou.
     Všetkým rodičom a žiakom želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, šťastie, spokojnosť, lásku, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa životnej sily a potešenia z ľudí blízkych Vášmu srdcu.

Krásne Vianoce a šťastlivý nový rok!

                                                                                                                                                    J. Fáberová


Počasie:

Kurzový lístok