Akcie

Vážení občania !

     Dovoľte mi, aby som Vás pozdravila v tento novoročný čas a poďakovala sa všetkým za statočnú prácu počas minulého roku a úsilie, ktorým ste prispeli k všestrannému rozvoju našej obce. Pozdravujem Vás v mene starostu obce, poslancov Obecného zastupiteľstva a pracovníkov Obecného úradu v Kalinove. Vážime si každý Váš dobrý skutok v prospech vytvárania dobrého ovzdušia, vzájomného porozumenia, rešpektu a dôvery.
      Využívame túto príležitosť, tieto sviatočné chvíle, aby sme Vám zaželali veľa zdravia, šťastia a radosti v každodennom živote, pokoj a lásku v rodine, novú nádej do budúcnosti.
      Ešte využívam príležitosť zablahoželať našej vlasti, Slovenskej republike k jej 22. ročnému jubileu aj v mene vašom, vážení občania. Nech prekvitá a silnie, aby sme my mohli žiť pokojne a šťastne.

              Novoročná zdravica pre občanov KALINOVA !

     Tak vitaj, rôčik radostný a čistý,
     nevinné naše vzácne pachoľa –
     v zreničkách tvojich budúcnosť sa blyští
     úsmevom za ňou všetkých zavolaj!


     Tak vezmi pero, zaraz začni písať,
     chyť čakan, dláto, cirkeľ, mikroskop,
     bez tvojho skutku život by sa hanbil
     za svoju krásu po tvoj hrob.


     Pozri, čo poľa na teba čaká –
     zasej doň zrno priamo zo srdca,
     nech vzíde z neho radosť sedmoraká
     a zakvitne jak láska horúca.


     Tak vitaj, rôčik radostný a čistý,
     nevinné naše vzácne pachoľa –
     v zreničkách tvojich budúcnosť sa blyští
     úsmevom za ňou všetkých zavolaj! /úryvok A. Plávka/


     Vítame ťa, Nový rok, chlebom a soľou...
     Tak vítať hostí vždy našim zvykom bolo.
     Že prichádzaš v dobrom a pokoj nám prinášaš
     je nádej, viera a vrelá túžba naša.
     Nech žiari iba slnko na priedomiach svitaní
     a nech bude aj svedkom lastovičích zvítaní. /úryvok E. Gajarská/


        Vážení občania !


      Za mladú generáciu sa Vám prihovorí žiačka ZŠ – MŠ Kalinovo Sára Oravcová so svojim novoročným vinšom:

     Vinšujem Vám všetko šťastie v deň roku nového,
     nech Vás Pán Boh ochraňuje od všetkého smutného.
     Vinšujem Vám Nový rok, aby ste mali šťastný krok,
     doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
     V Novom roku všetci svorne nažívajme vospolok,
     tak nám bude i v trápení požehnaný každý krok !
                                                                                                                                           Eva Rakytková
Počasie:

Kurzový lístok