Akcie

KALINOVO a MATEJ BEL

     Kalinovo je pomerne veľká obec v okrese Poltár a môže sa pochváliť, že občania v nej postavili dva pamätníky.
      Jeden pre hrdinov- padlých občanov v SNP v II. svetovej vojen a druhý pre Mateja Bela.
Obidva pamätníky sú postavené z kamenných kvádrov. Kameň- chladný materiál, ale vyjadruje lásku, úctu a vďaku občanov, ktorá im patrí.
Patria aj kvety, ktoré tam občania kladú pri rôznych príležitostiach a výročiach.
      24. marca 2015 bolo výročie narodenia Mateja Bela (1684) a tak členky Združenia dôchodcov obce a kultúrnej komisie OZ položili kvety k jeho pamätníku pri príležitosti Dňa učiteľov (28.marec).   Matej Bel bol považovaný za najvýznamnejšieho polyhistorika v Uhorsku, výborného pedagóga, kazateľa i spisovateľa (napísal okolo 50 diel v rôznych jazykoch)
      Matej Bel chodil v Kalinove do školy (1694- 1695), kde ho jeho otec „ukryl“ pred prísnym učiteľom. Jeho pamätník bol postavený na priestranstve, kde kedysi stála škola. Na pamätníku je zvýraznené písmeno F z tých už spomínaných kvádrov. Písmeno F skrýva Belovo prímenie po otcovi FUNTÍK pre chutné minerálne pramene, ku ktorým sa chodil občerstvovať i liečiť.

Ďakujeme!

občania Kalinova

Eva Rakytková
Počasie:

Kurzový lístok