Od nás

PÁRAČKY 2013

Páračky v Kalinove

Bola to rozprávka, či skutočnosť? Bolo to skutočné podujatie, ktoré vzniklo rozprávkovou spoluprácou rôznych inštitúcií v obci.
Obecný úrad v Kalinove, kultúrna komisia pri OZ, Združenie dôchodcov obce, ZŠ s MŠ Kalinovo, Školská jedáleň a pripojil sa i Školský klub a spoločne zorganizovali 22. februára 2013 tradičné podujatie p á r a č k y .
V pekne upravenej triede sa zišli ženy a zasadli ku stolom s kopami jemného bieleho peria, ktoré sa pod ich rukami menilo na pesničky, hovorili vtipy, príhody a počúvali čítaný úryvok z knihy Ľuda Zelienku „Detvianska nátura“.
Do tejto atmosféry zavítali v sprievode vychovávateliek žiaci Školského klubu. Prejavili veľký záujem o túto prácu a všetci sa zapojili do párania. Dokonca vyhľadávali a oddeľovali väčšie pierka, vhodné na tzv. mastiarky. Pani Janka Ďurišková ich potom splietala a tak si niektoré ženy i žiaci odniesli domov takúto pamiatku.
Počas párania sa podával čaj, ktorým sa zapíjali vynikajúce zemiakové pagáčiky, ktoré upiekli pracovníčky Školskej jedálne.
Pretože nastal podvečer pre žiakov prichádzali rodičia a preto sme sa s nimi rozlúčili s poďakovaním za návštevu a obdarovali ich lízankou.
Ženy pokračovali v práci, stoly sa postupne čistili, aby sa mohla podávať varená kukurica s makom, cesnaková nátierka na chlebe ako prevencia proti chrípke a už spomínané pagáčiky s čajom.
Po uprataní miestnosti za výbornej pomoci pána školníka Ďuska Kreta a upratovačky pani Marcinekovej, sa podujatie skončilo. Prinieslo úžitok v tom, že sa ženy porozprávali a pookriali.
O dva dni bolo MATEJA, ktorý podľa ľudovej pranostiky ľady láme.
Kiežby už prišla JAR a vytúžené slnečné dni!

fotogaléria

Eva Rakytková

Počasie:

Kurzový lístok