Od nás

Mikuláš medzi dôchodcami

Mikuláš medzi dôchodcami

6. decembra zavítal Mikuláš aj s čertom na posedenie Združenia dôchodcov v Kalinove. Na vozíku veľký batoh hovoril o tom, že budú darčeky. Keďže Mikuláš rozdáva sladkosti, ale dôchodcovia si zaslúžia krištáľ, rozhodol sa dať dva v jednom- krištáľový cukor.
Čert trochu hrozil palicou, lebo každý si musel darček zaslúžiť – za pesničku, básničku alebo vtip.
Stretnutie dôchodcov poctil aj starosta obce a riaditeľ školy. Ani oni neobišli naprázdno – dostali symbolický príspevok po „500,- €“ nakreslených – starosta na zveľadenie obce, riaditeľ školy na platy učiteľov.
Hlavne, že bolo veselo.

Gašparovičová

fotogaléria TU!

Počasie:

Kurzový lístok