Od nás

Lúštierky - 6. október 2017

      Hoci sa nástupom vyspelej techniky a modernizácie poľnohospodárstva už z našich rodín vytratila činnosť, ako sú "Lúštierky", ktoré boli v poľnohospodárskych rodinách väčšinou ukončením práce na poli, v záhrade a okolo domu. Patrí sa nám ešte zaspomínať na ťažkú drinu našich predkov na poliach, či už pri siatí obilnín, sadení zemiakov alebo kukurice - a následne pri jej zbere. Bola to však príležitosť stretnúť sa vo väčšom počte, pretože lúštierky sa museli uskutočniť v teň deň, ako sa kukurica vylámala a tak si gazdovia pomáhali navzájom. Tu sa spriadali priateľstvá, schádzali sa na pomoc celé rodiny a v mnohých prípadoch vznikali aj ľúbostné príbehy. V každej rodine boli pripravené pre pomáhajúcich rôzne dobroty, hlavne varená kukurica s makom a pre starších aj "hriatô". Deti s veľkou radosťou pomáhali a tak sa zapájali do tejto činnosti.
      Aby sme našu mladú generáciu nepripravili o tento zážitok, usporiadal Obecný úrad v Kalinove v spolupráci so Združením dôchodcov v Kalinove dňa 6.10.2017 v Základnej škole - Lúštierky. Zúčastnilo sa ich 50 detí zo ZŠ - ŠKD aj so svojimi vychovávateľkami. Bol to pre väčšinu z nich veľký zážitok, s chuťou sa zapojili aj do práce, za čo sme ich odmenili, ako bolo zvykom v minulosti, varenou kukuricou s makom a čajom. Pán starosta Šárkan sa ako správny hospodár nedal zahanbiť a priniesol lekvárové buchty, ktoré sa minuli za pár minút.
      Celú túto akciu ešte spestrila členka ZD Anka, ktorá nás prekvapila v krásne vyšívanom kroji. A tak sme v družnej debate posedeli, zaspomínali a pobavili sa.
      Musíme však ešte poďakovať spoluobčanovi z Močiara Milankovi, ktorý nás pustil na svoje pole, aby sme si mohli kukuricu aj nalámať.
A tak dúfame, že sa akcia podarila a že naša mládež celkom nezavrhne tradície a bude mať na čo spomínať.
 
 

Počasie:

Kurzový lístok