Kalendár podujatí

Kalendár podujatí 2013

KALENDÁRIUM KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ A TELOVÝCHOVNÝCH AKCIÍ

v obci Kalinovo Rok: 2013

Január

Vítanie nového roku 2013 - zhromaždenie občanov na námestí pri
zvonici ohňostroj, zábava pri reprod. hudbe slávnostný prípitok,
obvyklé pohostenie

Trojkráľový volejbalový turnaj – stretnutie priateľských volejbalových
tímov - súťaž o „ ceny starostu obce“

Zimný podvečer pri humore a perí „páračky“
(spolupráca kult. komisie so združenia dôchodcov)
 
Február

Fašiangy s pampúškami – tanečná zábava v sále kult. domu
s tombolou a vtipnými súťažami
(viazanie kravaty, navliekanie do ihly a pod. )
 
Marec

MDŽ - slávnostná akadémia

DEŇ UČITELOV - slávnostný obed a posedenie a zápis do pamätnej
knihy obce

DEŇ KNIHY - stretnutie občanov, vyhodnotenie najlepších čitateľov
-starší a mládeže

TVORIVÉ ZÁUJMY OBČANOV
výstava obrazov insitnej maliarky IVETY KURICOVEJ
výstava fotografií JÚLIUS KRIŽÁNI
čipka - VIERA SANISLOVÁ, JANA GASPEROVÁ A INÉ AUTORKY
 
Apríl

VEĽKONOČNÁ PARÁDA
Výstava na túto tému
(kraslice, ručné práce žien, remeselné práce mužov)

KONCERT – žiakov škola ľudového umenia

VYNÁŠANIE MORENY S DEŤMI MŠ
 
Máj

STAVANIE MÁJA – ľudová veselica (guľáš) Molota sprievod dedinou-
ul. M. Bela (vyhodnotenie rekonštrukcie starých domov)

8.MÁJ – ukončenie II. svetovej vojny –predvečerný pietny akt
68. kahancov pri pamätníku padlým

DEŇ MATIEK - akadémia žiakov MŠ – ZŠ Kalinovo
sála kultúrneho domu
 
Jún

MDD
 
JÁNOVSKÁ VESELICA
 
Futbalový turnaj žiakov o pohár Predsedu BBK
 
UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU

 
JÚL

Prázdniny
 
August
PIETNY AKT K SNP

20. VÝROČIE „ KERAMICKÉ SYMPÓZIUM“ – spoluorganizácia Lučenec múzeum
 
September

Otvorenie nového školského roku
 
Výstava „ Čo záhrada dala“
(plody, kvety, výpestky)
 
Október
Slávnostná akadémia k „ OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“

TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ – na námestí „pri zvonici “

KAPUSTOVÉ HODY
 
November

PIETNY AKT K PAMIATKE ZOSNULÝCH
spolupráca s miestnymi cirkvami

KOLEDY V BETÁNII
 
December

UVÍTANIE MIKULÁŠA – spolupráca so ZŠ – MŠ Kalinovo
 
Štefánska zábava
 
ZÁVER ROKA – ohňostroj, veselica
 
V PRIEBEHU ROKA DIVADELNÉ PREDSTAVENIA ( podľa ponuky)
 
Komisia pre kultúru, mládež a šport pri OZ v Kalinove

Kalendár výročí


Významná udalosť, osobnosť a historická zaujímavosť
V mesiaci apríli 2013:
Slávnostné odkrytie nainštalovanej zväčšeniny fotografie neskororenesančného KAŠTIEĽA zo 17. storočia, ktorý bol v 60. rokoch minulého storočia zrútený. Fotografia bude umiestnená na mieste, kde stál kaštieľ a bude tvoriť vstupnú dominantu do revitalizovaného miestneho parku.
Podujatie bude s programom žiakov ZŠ - MŠ, ľudovou hudbou a občerstvením pre účastníkov.

Súčasťou tohoto podujatia bude položenie kytice ku pamätníku Mateja Bela, ktorý bol postavený v r.1979.
V kaštieli bola šľachtická škola/v obci existovala cirkevná škola/, ktorú navštevoval M. Bel, ktorý sa štúdiom vo svete vypracoval na významného vedca a dostal honosné označenie „Veľká ozdoba Uhorska“
Pri pamätníku sa bude účastníkom čítať z knihy Pavla Jánoša/nášho rodáka/
Kde sa zmieňuje o M. Belovi podrobnejšie a tiež o praktikách školy v 17.storočia.

v auguste 2013
Ako súčasť keramického sympózia: Beseda o novej knihe nášho rodáka
Jána Rakytku „SLEPEC“

Počasie:

Kurzový lístok