Kalendár podujatí

Kalendár podujatí 2015

KALENDÁR KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ A ŠPORTOVÝCH AKCIÍ

v obci Kalinovo v roku 2015
JANUÁR

►  VÍTANIE NOVÉHO ROKU 2015 – zhromaždenie občanov na námestí pri zvonici, ohňostroj, zábava pri reprodukovanej hudbe, slávnostný prípitok, obvyklé pohostenie

► TROJKRÁĽOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ – 8. ročník tradičného turnaja amatérskych volejbalových tímov

 PÁRAČKY – zimný podvečer pri humore a perí (spolupráca kult. komisie so združením dôchodcov)

►  FAŠIANGOVÝ KARNEVAL v materskej škole a základnej škole

FEBRUÁR

 ►  FAŠIANGOVÝ PLES v školskej jedálni

 
MAREC

►  MDŽ – slávnostná akadémia

DEŇ UČITEĽOV – slávnostný obed, posedenie súčasných a bývalých učiteľov základnej a materskej školy, odovzdávanie medailí J. A. Komenského

►  DEŇ KNIHY – stretnutie čitateľov obecnej knižnice, vyhodnotenie najlepších čitateľov z radov dospelých a mládeže
 
APRÍL

  VEĽKONOČNÁ PARÁDA – výstava na túto tému (kraslice, ručné práce žien, remeselné práce mužov)

 VEĽKONOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

►  VYNÁŠANIE MORENY S DEŤMI MŠ

MÁJ

►  STAVANIE MÁJA

►  8. MÁJ – ukončenie II. svetovej vojny – predvečerný pietny akt

►  DEŇ MATIEK – akadémia žiakov MŠ – ZŠ Kalinovo

►  TURNAJ V MALOM FUTBALE – turnaj neregistrovaných hráčov

JÚN

  MDD – obecné oslavy Dňa detí

  DEŇ OBCE – oslava spojená s pečením býka a ľudovou hudbou

FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV o pohár Predsedu BBSK

UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU – slávnostná rozlúčka s najstaršími žiakmi materskej školy s deviatakmi v obradnej sále obecného úradu
JÚL

► TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE


AUGUST

PIETNY AKT K VÝROČIU SNP

KERAMICKÉ SYMPÓZIUM – spoluorganizácia s Novohradskou galériou v Lučenci

SEPTEMBER


ZAHÁJENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU

 ČO ZÁHRADA DALA – výstava plodov a kvetov vypestovanými občanmi


OKTÓBER

►  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – obecné oslavy

►  TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ – na námestí „pri zvonici“
 
NOVEMBER

►  JESENNÁ TANEČNÁ ZÁBAVA

►  DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

DECEMBER

►  PRIVÍTANIE MIKULÁŠA – spolupráca so ZŠ – MŠ

OD LUCIE DO VIANOC, KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC – malé bosorky zo škôlky vymetajú kúty obecných budov

ŠTEFANSKA ZÁBAVA

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ pre všetky vekové kategórie amatérskych hráčov

►  SILVESTER – ohňostroj, veselica 


Počasie:

Kurzový lístok