Zmluvy, faktúry, objednávky

Dokumentácia
doc Sprievodná správa kanalizácie a ČOV
pdf Územné rozhodnutie ČOV
Informácie
pdf Oznámenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce Kalinovo
pdf Oslobodenie od dane a zníženie dane
pdf Informácia o vyhodnotení ponúk (zverejnená:01.08.2013)
pdf Stavebné povolenie SSE zverejnená: 26.02.2016
pdf Obchodná verejná súťaž
pdf Výrub dreviny oznámenie - Vrbiniak
pdf Oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou
pdf Výrub dreviny oznámenie-Imre
Zmluvy
pdf Dodatok k zmluve o dodavke plynu
pdf Dodatok k zmluve o dodavke plynu
pdf Dodatok k zmluve o dodavke plynu
pdf Dodatok k zmluve o dodavke plynu
pdf Dodatok č. 2/2013 zverejnený: 12.04.2013
pdf Kúpna zmluva - obec Kalinovo zverejnená: 28.03.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve1/2010/VO zverejnený: 23.02.2013
pdf Zmluva o poskytnutí NFP zverejnená: 04.01.2013
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
pdf Kúpna zmluva - Tušimovci
pdf Kúpna zmluva - Filo
pdf Zmluva o aktualizacii programov
pdf Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 1/2010/VO zverejnený: 19.09.2013
pdf Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 1/2010/VO zverejnený: 09.10.2013
pdf Dodatok č.1 o poskytnutí NFP, číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0193/25 zverejnený: 24.01.2014
pdf Kúpna zmluva - Kožiak
pdf Kúpna zmluva
pdf Poistná zmluva Biznis Plus
pdf Kúpna zmluva - Morháč
pdf Kúpna zmluva - S.F.H. s.r.o. č.2/2016 zverejnená: 23.01.2016
pdf Zmluva o dielo Kovács
pdf Zmluva o dielo č.03/2016
pdf Mandátna zmluva Gombala
pdf Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 02/2016
pdf SPP-Zmluva o dodávke plynu I.
pdf SPP-Zmluva o dodávke plynu II.
pdf Záložna zmluva
pdf Kúpna zmluva Jablonský
pdf Záložná zmluva-2x6bj.
pdf Kúpna zmluva Zivák
pdf Zmluva o dielo Dia vega
pdf Kúpna zmluva-Petrovec
pdf Zmluva o dielo Kolek
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu
pdf Kúpna zmluva Szabó
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu
Faktúry
pdf Faktúra č.1
pdf Faktúra č.2
pdf Faktúra č.3
pdf Faktúra č.4
pdf Faktúra č.5
pdf Faktúra č.6
pdf Faktúra č.7
pdf Faktúra č.8
pdf Faktúra č.9
pdf Faktúra č.10
pdf Faktúra č.11
pdf Faktúra č.12
pdf Faktúra č.13
pdf Faktúra č.14
pdf Faktúra č.15
pdf Faktúra č.16
pdf Faktúra č.17
pdf Faktúra č.18
pdf Faktúra č.19
pdf Faktúra č.20
pdf Faktúra č.21
pdf Faktúra č.22
jpg Faktúra č.23
jpg Faktúra č.24
jpg Faktúra č.25
jpg Faktúra č.26

Počasie:

Kurzový lístok