Streľba

Výborné výsledky našich strelcov.

       Ďalší výrazný úspech zaznamenali strelci a strelkyne ZŠ s MŠ Kalinovo. Dňa 28.11.2014 sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v streľbe zo vzduchových zbraní v Poltári.
       V súťaži starších žiakov obsadilo družstvo Kalinovo “A“ suverénne prvé miesto, na druhom mieste skončilo Kalinovo „B“.
Mladší žiaci skončili na druhom mieste.
       V súťaži jednotlivcov naši starší žiaci a mladšie žiačky obsadili prvé tri miesta, staršie žiačky sa umiestnili na druhom a treťom mieste.
Najhodnotnejší výkon celých majstrovstiev dosiahol Slavomír Kušpál výkonom 289 bodov.

 

Starší žiaci „A“ :


1.miesto   Slavomír Kušpál- 289
2.miesto   Júlia Gombalová- 277 841 b 1.m
3.miesto   Matej Púpala- 275


Starší žiaci „ B“ :

2.miesto   Martin Ďuriško-276
3.miesto   V. Vonderčíková-275 821 b 2.m
5.miesto   Samuel Oravec-270

Mladší žiaci :

1.miesto   V. Karáseková-252
2.miesto   M. Marcineková-245 723 b 2.m
3.miesto    V. Kollárová-22


Počasie:

Kurzový lístok