Streľba

Víťazná rozlúčka

Naši žiaci sa koncom školského roka zúčastňujú streleckej súťaže v Žiari nad Hronom. Je venovaná najmä mladým žiakom, ktorí na streleckom krúžku dosahujú najlepšie výsledky. Keďže tento rok sa súťaž v Žiari nekonala, využili sme možnosť zastrieľať si vo Zvolenskej Slatine. V utorok, 24. mája sa šesť našich žiakov a žiačok snažilo dosiahnuť čo najlepšie výkony. Martinke Marcinekovej, Sofii Slovákovej a Melicherčíkovi sa podarilo dosiahnuť výborné osobné rekordy.

Výsledky:       1. miesto- M. Marcineková-275 bodov

                         2. miesto- S. Slováková-265 bodov

                         2.miesto- M. Tomiš-279 bodov

                         5. miesto- A. Siheľský-262 bodov

                        13. miesto- Melicherčík- 232 bodov

                        21. miesto- M. Caban- 206 bodov

Počasie:

Kurzový lístok